ELÁLLÁSI JOG MINTA

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Csomóné Lindmayer Katalin, egyéni vállalkozó
info@csipkemaszk.eu
1026 Budapest, Gábor Áron utca 47.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: *

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

Megrendelés és/vagy számla száma: *

................................................................................................................................................................................................................................

A fogyasztó(k) neve:

................................................................................................................................................................................................................................

A fogyasztó(k) címe:

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)


Kelt ...............................................................................................